Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KLIKNIJ TUTAJ

Przy szkołach w Jędrzejowie i w Węgleńcu funkcjonują grupy wychowawcze / internat /. Pracują one w ciągu całego roku szkolnego z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych oraz wakacji. Placówka jest koedukacyjna – przeznaczona zarówno dla dziewcząt jak i chłopców. 

Zapewniamy wychowankom:
-całodobową opiekę przez siedem dni w tygodniu (poniedziałek - niedziela) sprawowaną przez nauczycieli – wychowawców,
-bezpłatne zakwaterowanie,
-całodzienne wyżywienie,
-odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku,
-atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego: konkursy, zajęcia sportowe, korzystanie z oferty kulturalnej miasta,
-pomoc w nauce,
-opiekę pielęgniarki.

Z uwagi na fakt, iż siedziba grup wychowawczych /internat/ w Jędrzejowie znajduje się w innym budynku niż szkoła, Ośrodek zapewnia wychowankom opiekę nauczycieli podczas drogi do i ze szkoły.

W celu rozwijania samorządności dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich zainteresowań i predyspozycji w grupach wychowawczych działają:
Młodzieżowa Rada Wychowanków,
Sekcje: PCK, artystyczna,
Koła Zainteresowań: informatyczne, plastyczne, przyrodnicze, sportowe, gospodarstwa domowego.

Podczas zajęć w grupach wychowawczych /internatu/ podopieczni wdrażani są do samodzielności, uczą się radzenia sobie w codziennych sytuacjach podejmowania właściwych wyborów oraz nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych.

Pobyt wychowanków w grupach wychowawczych / internacie/ jest bezpłatny. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są jedynie do pokrywania kosztów produktów wykorzystywanych w żywieniu dzieci i młodzieży (pomija się koszty związane z przygotowaniem posiłków). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z w/w kosztów.

Placówka współpracuje również z Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie pokrywania kosztów lub dofinansowania żywienia.