Stowarzyszenie "RAZEM"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM"

Kliknij aby zobaczyć !

Z życia SOSW.....

Najnowsze wiadomości

z życia Ośrodka.

Kliknij aby zobaczyć !

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY 

im. M. Grzegorzewskiej 

w Jędrzejowie tworzą: / dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim - Szkoła Podstawowa Nr 1, Gimnazjum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, która kształci w zawodach : piekarz, cukiernik,Grupy wychowawcze

w Węgleńcu /dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym-Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Nr 1,Szkoła Przysposabiająca do Pracy,Grupy wychowawcze

w Mnichowie / dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim - Gimnazjum, Przysposabiająca do Pracy, Zespoły rewalidacyjno - wychowawcze. Są to szkoły przy DPS.Szkoły zakończyły działalność w czerwcu 2012 roku.

 SOSW w Jędrzejowie przystąpiło do akcji „1% dla mojej szkoły” programu realizowanego przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" - poniżej baner programu

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2013!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


ORGAN PROWADZĄCY - STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE 

ORGAN NADZORUJĄCY - ŚWIĘTOKRZYSKIE KURATORIUM OŚWIATY 

ATUTY NASZEGO OŚRODKA:

 • - wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • specjalistyczne zajęcia: rewalidacyjne, korekcyjno- kompensacyjne, korygujące wady wymowy, wady postawy
 • - pomoce dydaktyczne sfinansowane przez EFS
 • - pracownia komputerowa zakupioną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu
 • ,,Pracownie komputerowe dla szkół" wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • - prowadzimy zajęcia metodą Marii Montessori, Tomatisa, w Sali Doznań Świata
 • - terapię logopedyczną i zaburzeń psychosomatycznych - Biofeedback
 • - organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole
 • - planujemy utworzyć przedszkole
 • - zapewniamy całodobową opiekę w grupach wychowawczych
 • - do dyspozycji wychowanków jest bus, z którego korzystają na zajęcia, jak również wyjazdy, wycieczki

Logo SOSW w JędrzejowieE-learning

Platforma Edukacyjna SOSW Moodle Lab.

Kliknij aby zobaczyć !

O nas w mediach...

Kliknij aby zobaczyć !

Galerie

Fotki z naszego Ośrodka.

Kliknij aby zobaczyć !