Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KLIKNIJ TUTAJ

Terapię EEG Biofeedback organizuje się dla uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami uczenia się i zachowania. Wstępna diagnoza polega na przeprowadzeniu badania bazowego z wybranych punktów na głowie. Diagnostykę wykonuje się równocześnie dla obu półkul. Podczas treningu terapeuta odczytuje stan fal mózgowych i poprzez zmianę parametrów motywuje pacjenta do osiągania coraz lepszych wyników, a tym samym optymalizuje funkcjonowanie CUN. Terapia prowadzona jest w układzie 1:1(terapeuta –uczeń).