Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KLIKNIJ TUTAJ

Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mają mieć wartość kształcącą, wychowawczą i leczniczą. Celem terapii zajęciowej jest rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności życiowej i sprawności manualnej. Liczba uczestników wynosi 2-5.