Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KLIKNIJ TUTAJ

Usprawnianie technik szkolnych to zajęcia, które mają na celu usprawniać i korygować zaburzone funkcje, a w wypadku niemożności – kompensować je za pomocą bardziej sprawnych funkcji. Celem nadrzędnym zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości. W ramach usprawniania technik szkolnych, dla uczniów ze sprzężeniem prowadzona jest terapia w zakresie korygowania wzroku, słuchu i zaburzeń wynikających z autyzmu.