Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KLIKNIJ TUTAJ

Zajęcia korygujące wady mowy organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4. Program terapii logopedycznej ukierunkowany jest przede wszystkim na: 
- stymulowaniu opóźnionego rozwoju mowy, 
- korygowaniu zaburzeń mowy, 
- doskonaleniu wymowy już ukształtowanej. 
W ramach zajęć korygujących wady mowy wykorzystywana jest metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej, której celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Polega ona na używaniu w komunikacji znaków opierających się na gestach, obrazkach, symbolach, przedmiotach. Dzięki tej komunikacji uczniowie mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, zadawać pytania, czy udzielać na nie odpowiedzi, a tym samym pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.