Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KLIKNIJ TUTAJ

Zajęcia kulturalno–oświatowe, profilaktyczno – wychowawcze, sportowe, turystyczne i rekreacyjne realizowane są w trakcie bieżącej pracy z uczniem zgodnie z założeniami Planu Pracy Ośrodka.