Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KLIKNIJ TUTAJ

  

Dnia 28.09.2012 na jubileuszowym X Festiwalu Zdrowia w Busku- Zdroju Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej
w Jędrzejowie otrzymał certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i przystąpił do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 Co to dla nas oznacza?

 Szkoła Promująca Zdrowie to miejsce, gdzie cała społeczność szkolna, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, Pracownicy niepedagogiczni podejmują świadomie działania, aby rozwijać i wspierać zdrowy styl życia

PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATU SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie nadawany jest na okres pięciu lat. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie znana jest i akceptowana przez całe środowisko szkolne, działania w ramach programu są systematycznie realizowane na wielu płaszczyznach życia szkoły, dlatego nauczyciele, przedstawiciele rodziców i uczniów zgodnie podjęli decyzję o kontynuowaniu programu.  Działania, które są prowadzone w naszej szkole mają na celu uświadamianie naszych uczniów i ich rodziców o konieczności dbania o zdrowie własne, innych oraz otaczającego nas środowiska.


Autoewaluacja 2017 r. - kliknij!