Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - KLIKNIJ TUTAJWczesne Wspomaganie

 Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywamy zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się   nieprawidłowości rozwojowe. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.  CZYTAJ WIĘCEJ!


Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

 Dnia 01.12.2017r zainicjował działalność Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy na mocy porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1676 zawartego                   w dniu 27.11.2017r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Jędrzejowskim z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie.
CZYTAJ WIĘCEJ!